POM – Poliacetale

Poliacetal to wysokokrystaliczne tworzywo termoplastyczne o wysokiej wytrzymałości i sztywności. Tworzywo cechuje dobra stabilność wymiarowa, duża wytrzymałość zmęczeniowa oraz doskonała obrabialność.

Zastosowanie: części o dużej dokładności, elementy elektroizolacyjne, elementy pracujące w wodzie.

Wśród poliacetali można wyodrębnić homopolimer (POM-H) oraz kopolimer, czyli poliacetal POM-C. Oba te materiały różnią się właściwościami. POM-H z racji wyższego stopnia krystalizacji charakteryzuje się wyższą gęstością, twardością i wytrzymałością, a kopolimer POM-C charakteryzuje się wyższą odpornością termiczną, chemiczną oraz udarnością.

POM Poliacetale

POLIACETAL C – POM C

Poliacetal POM-C to tworzywo o wyjątkowo małej absorpcji wilgoci, wysokiej wytrzymałości mechanicznej i sztywności. Materiał ten wykazuje wysoką udarność – jest on odporny na pękanie przy obciążeniu dynamicznym. Poliacetal POM-C posiada dobre właściwości ślizgowe przy niższej w stosunku do poliamidu PA 6G odporności na ścieranie. Ponadto tworzywo zapewnia bardzo dobrą stabilność wymiarową i obrabialność oraz obojętność fizjologiczną. Właściwości te umożliwiają na bezpośredni kontakt poliacetalu POM-C z żywnością.

Zastosowanie: koła zębate i łożyska pracujące w wodzie do 80 stopni Celsjusza, precyzyjne części maszyn elementy w przemyśle spożywczym.

POLIACETAL H – POM H

POM-H w stosunku do poliacetalu POM-C posiada wyższą wytrzymałość mechaniczną, jest sztywniejszy i twardszy. Wykazuje też wyższą odporność na pełzanie, co zapobiega jego odkształcaniu. W przeciwieństwie do poliacetalu POM-C, POM-H zapewnia nieco wyższą odporność na ścieranie oraz niższy współczynnik rozszerzalności cieplnej.

Poliacetal POM-C w stosunku do POM-H ma większą odporność chemiczną (na mocne alkalia), na hydrolizę, może pracować w niższych temperaturach.