Oferujemy pręty, płyty, sznury, taśmy, uszczelki, chodniki elektroizolacyjne, wykładziny ryflowane.

Elastomery to polimerowe tworzywa sztuczne lub naturalne, które cechuje zdolność do odwracalnej deformacji pod wpływem działania sił mechanicznych, z zachowaniem ciągłości ich struktury. Elastomer posiada zdolność zmiany w szerokim zakresie swoich wymiarów w momencie gdy jest poddawany naprężeniom rozciągającym, ścinającym lub ściskającym oraz następnie powrót do poprzednich wymiarów.

Elastomery to szeroka grupa materiałów, do której należą:

 

 • Poliuretany (PU/PUR)
 • Gumy
 • Mikrogumy, gumy porowate
 • Silikony

POLIURETANY (PU/PUR)

Poliuretany PU należą do grupy elastomerów i są polimerami łatwiej topliwymi od poliamidów, dzięki czemu doskonale nadają się do dalszej obróbki w szerokim zakresie twardości. Charakteryzują się dobrymi właściwościami mechanicznymi przy równoczesnym zachowaniu dużej elastyczności. PU poliuretan jest odporny na wiele agresywnych związków chemicznych. Stosowany w przemyśle maszynowym, samochodowym, jako rolki transportujące i tłumiące, podkładki antywibracyjne, elementy amortyzatorów. Poliuretany PU występują w postaci: prętów, płyt, odlewów. Sięgnięcie po te półfabrykaty umożliwia stworzenie wyrobów o podwyższonej twardości. Tworzywo, jakim jest PU poliuretan to świetna alternatywa dla innych materiałów polimerowych.

Poliuretan PU detale

GUMY - SBR, EPDM i inne

Guma SBR nazywana jest również kauczukiem butadienowo-styrenowym. Charakteryzuje się dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne, działania wysokich temperatur i niski współczynnik odkształcenia trwałego po ściskaniu. Guma SBR jest powszechnie używana m.in. przy naprawie usterek samochodowych i produkcji obuwia roboczego. W przeciwieństwie do naturalnego kauczuku, materiał ten jest znacznie prostszy w czyszczeniu – wystarczy sięgnąć po odpowiednie detergenty. Gumy EPDM – nazywane również kauczukami etokylenowo-propylenowo-dienowymi – są natomiast niezawodnymi izolatorami. Są odporne m.in. na wilgoć i wstrząsy. Wyroby z gumy EPDM mogą być również wystawiane na promienie słoneczne bez ryzyka topnienia lub powstania odkształceń.

Rozciągliwy materiał, elastomer chemicznie zbudowany z alifatycznych łańcuchów polimerowych, które są w stosunkowo niewielkim stopniu usieciowane w procesie wulkanizacji. Szczególnie dużą popularnością cieszą się gumy olejoodporne, które nie uszkadzają się pod wpływem benzyny, ropy, smarów i innych substancji oleistych. Stosowana w postaci płyt, prętów, sznurów do wykonywania uszczelnień pracujących statycznie w stanie nierozciągniętym, na chodniki i wykładziny. Gumy olejoodporne stanowią również niezawodną izolację przed innymi cieczami. Mata gumowa ryflowana to tania, a przy tym prosta w montażu warstwa zabezpieczająca.

Rodzaje gumy w zależności od typu kauczuku:

 • SBR – ogólnego przeznaczenia
 • NBR – odporne na działanie olejów, tłuszczów
 • CR – o podwyższonej odporności na działanie warunków atmosferycznych i słabych kwasów
 • EPDM – odporne na działanie podwyższonej temperatury
 • NR-L – przeznaczone do kontaktu z żywnością

Parametry płyt w zależności od własności fizyko chemicznych zastosowanej gumy:

 

Rodzaj płyty – wymagania Ogólnego przeznaczenia Olejo- i benzynoodporne Odporne na działanie rozcieńczonych kwasów i zasad
Wytrzymałość na rozciąganie, MPa, min. 5 5 5
Twardość, °Sh A

60+/-5;65+5

70+/-5; 80+5

60+5; 80+5 60+/-5
Wydłużenie w chwili zerwania, % min 200 200 200
Temperatura kruchości, „C, maki. -30 -30 -30
Odporność na działanie rozcieńczonych kwasów i zasad wyrażona zmianą masy temp. 20°C, 72h, %
Odporność na działanie olejów i benzyn wyrażona zmianą masy po działaniu mieszaniny izooktantoulen, 20″C, 72h,% +/-30
Pozostałe wymagania wg BN-73/661 6-1 4      

Chodnik elektroizolacyjny

Gumowy chodnik elektroizolacyjny zgodny z normą międzynarodową. Można stworzyć z niego dodatkową warstwę zabezpieczającą. Chodnik elektroizolacyjny jest niezbędny w przypadku zakładów i magazynów, w których znajdują się instalacje narażone na zalanie. Wyłożenie nim posadzki chroni nie tylko przed ewentualnym porażeniem prądem, ale także przed poślizgnięciem. Dostępne u nas chodniki elektroizolacyjne są odporne m.in. na działanie olejów, niskich temperatur oraz kwasów.

 • Norma: PN-IEC 61111:2002/A1:2004
 • Szerokość: 1220 +/- 25 mm
 • Grubość: 5 +/- 0,5 mm
 • Powierzchnia: strona licowa – ryflowana
 • Kolor: szary

Chodnik elektroizolacyjny poddawany jest próbie napięciowej z zastosowaniem napięcia probierczego przemiennego o wartości skutecznej 20 kV.
Wartość skuteczna wytrzymywanego napięcia przemiennego wynosi minimum 30 kV.

 

Chodnik elektroizolacyjny jest odporny na działanie:

 • kwasu – badanie zgodnie z normą PN-IEC 61111 w H2SO4 – 23°C/8h
 • oleju – badanie zgodnie z normą PN-IEC 61111 w oleju nr 1 – 70?C/24h
 • niskiej temperatury – badanie zgodnie z normą PN-IEC 61111 w -25?C/1h
chodnik elektroizolacyjny

Wykładziny ryflowane

Wykładzina przeciwpoślizgowa, przeznaczona do stosowania obiektach przemysłowych oraz handlowych. Świetnie sprawdzi się także na powierzchniach transportowych w samochodach ciężarowych. Ryflowana wykładzina gumowa zabezpiecza przewożone ładunki przed przewróceniem się, co jest szczególnie istotne przy przewożeniu substancji niebezpiecznych, np. ropopochodnych.

Gwarantuje bezpieczeństwo pracownikom hal i magazynów. Wykładzina gumowa ryflowana jest produkowana z wysokiej jakości gumy, odpornej na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne. Nie zaszkodzą jej nawet substancje o wysokiej kwasowości. Wykładziny ryflowane są niezwykle proste w montażu, łatwo jest też przyciąć je do pożądanego kształtu. Świetnie nadają się do wzmacniania konkretnych punktów posadzki. Ryflowana wykładzina gumowa jest często montowana w zakładach elektroinstalacyjnych.

Powierzchnia:

 • strona licowa – ryflowana
 • strona spodnia – odcisk tkaniny

Rodzaje wykładzin: drobny, szeroki i max ryfel.

Typy: standard, olejoodporne, elektroprzewodzące.

Kolory: czarny, szary, brązowy, czerwony, zielony, niebieski.

Wymiary arkuszy:

 • szerokość; 1000 ÷ 1300 +/- 30 mm
 • długość: 5÷15 m +/- 0,1 m
 • grubość całkowita: 3 ÷ 8 +/- 0,5 mm

Podstawowe właściwości fizyczne:

 • twardość – 65° ÷ 80° Sh A
 • wytrzymałość na rozciąganie, min. 3 MPa
 • wydłużenie względne, min. 150%
 • temperatura stosowania -30°÷ 70°C.

Wykładziny mogą zawierać przekładkę tkaninową zwiększającą odporność na rozdzieranie.

Mikrogumy, gumy porowate

Guma zbudowana z małych zamkniętych komórek. Dzięki swojej strukturze, posiada niską wchłanialność cieczy max. do 1,5%, bardzo dobrze uszczelnia przed pyłem, kurzem, hałasem, itp.

Wykorzystywana jako uszczelki, podkładki, izolacja.
Temperatura stosowania od -40°C do +95°C.
Twardość 20° Sh A
Gęstość 0,13 g/cm3
Arkusze 1000×2000 mm

guma w rolce